Contenitori da abbinare a produttori modulari di cubetti Casinò

BIN 25

Capacità contenitore: 116 kg
Da abbinare ai modelli:
SBM 305 - BM 325 - BM 405 - BM 525 - BM 605 - BM 805 - BM 1005

• BG 655 (ghiaccio Club)
• BFM 800 - BMF 1256 (ghiaccio Criée)

 

BIN 40

Capacità contenitore: 166 kg
Da abbinare ai modelli:
S BM 305 - BM 325 - BM 405 - BM 525 - BM 605 - BM 805 - BM 1005

• BG 655 (ghiaccio Club)
• BFM 800 - BMF 1256 (ghiaccio Criée)


BIN 42

Capacità contenitore: 170 kg
Da abbinare ai modelli:
S BM 305 - BM 325 - BM 405 - BM 525 - BM 605 - BM 805 - BM 1005

• BG 655 (ghiaccio Club)
• BFM 800 - BMF 1256 (ghiaccio Criée)


BIN 55

Capacità contenitore: 253 kg
Da abbinare ai modelli:
S BM 305 - BM 325 - BM 405 - BM 525 - BM 605 - BM 805 - BM 1005

• BG 655 (ghiaccio Club)
• BFM 800 - BMF 1256 (ghiaccio Criée)


BIN 100

Capacità contenitore: 421 kg
Da abbinare ai modelli:
S BM 305 - BM 325 - BM 405 - BM 525 - BM 605 - BM 805 - BM 1005

• BG 655 (ghiaccio Club)
• BFM 800 - BMF 1256 (ghiaccio Criée)